Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Naujienos

Apaštalo Pauliaus gimimo dviejų tūkstantmečių jubiliejus.

Popiežiaus Benedikto XVI iniciatyva nuo šių metų birželio 28d. iki 2009m. birželio 29d. buvo minimi apaštalo Pauliaus metai. „Bažnyčios veikimas tampa įtikinamas ir veiksmingas tiek, kiek jos nariai yra pasirengę asmeniškai sumokėti už savo ištikimybę Kristui“, – sakė Šventasis Tėvas, paskelbdamas žinią apie jubiliejinius metus.  

 Birželio 28 d. Prie Dusios ežero esančioje šventovėje vyko Apaštalo Pauliaus gimimo 2000 metų jubiliejaus uždarymas.  

 Į kryžių šventovę Kryžius suplūdo minios žmonių iš visos Lietuvos, tarp jų ir piligrimai iš įvairių Vilkaviškio vyskūpijos parapijų, kurie iš Alytaus, Lazdijų ir Marijampolės keliavo pėsčiomis, su savimi nešdami tikėjimą, skleisdami Dievo žodį, bei kartu su apaštalu Pauliumi liudijo: ,,Aš nesigėdiju Evangelijos nes ji yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam“. istrintiii4.JPG    

 Apie tautų apaštalo asmenybę žinome iš Apaštalų darbų knygos ir jo autorystei priskiriamų keturiolikos laiškų, iš kurių septynis egzegetai laiko autentiškais. Popiežiaus pageidavimu Pauliaus metai pasižymės ekumenine dvasia, nes šis apaštalas visą savo gyvenimą paskyrė Gerajai Naujienai skelbti ir tikinčiųjų vienybei stiprinti. Apaštalo Pauliaus gimimo dviejų tūkstančių metų jubiliejus minimas piligriminėmis kelionėmis, liturginiais bei kultūriniais renginiais. Tad ir Kryžių šventovėje susirinkusieji pisiminė šv. Paulių bei jo indėlį į krikščionybės skleidimą.  

Kryžiai stebuklinga vieta kur tikintieji atranda dvasinę ramybę, istorija liudija apie čia įvykusius stebuklus -  praregėjusį neregį, pasveikusius neįgaliuosius, tad ir šios šventės metu stebuklingas vaduo atgaivino tikinčiuosius karštą dieną, pripildė juos tikėjimo. Po šventųjų mišių  visus susirinkusius pasveikino svečiai, bei organizatoriai, linksmino Aleksoto krikščioniškasis cirkas, bei grupė ,,Sadūnai“.  

 Šaunūs mažieji cirko akrobatai demonstaravo savo sugebėjimus, šmaikštavo, na o pajudėti privertė skambi grupės  ,,Sadūnų“ muzika, kviečianti šokti kiekvieną. Būdami visi kartu dideliame būryje susimąstykime, įsigilinkime į šv. Pauliaus žodžius padedančius atrasti teisingą kelią: „Niekam neatmokėkite piktu už pikta, bet verčiau, jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu“.

istrintiii3.JPG

   
Grįžti
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.