Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Naujienos

2009 metų paukščių stebėjimų duomenys

      Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai – paukščių apsaugai svarbi teritorija. Čia aptinkama europinės svarbos saugomų rūšių paukščių: didysis baublys, rudė, nendrinė lingė, švygžda, plovinė vištelė, mėlyngurklė. Ši teritorija svarbi kaip migruojančių vandens paukščių sankaupų vieta.       2009 m. šioje teritorijoje buvo vykdomi didžiojo baublio, plovinės vištelės, rudės, mėlyngurklės ir migruojančių vandens paukščių monitoringai. Monitoringų metu rasta: 9 didžiojo baublio patinai, 8 poros plovinių vištelių ir 3 poros rudžių. Mėlyngurklių šiais metai neaptikta.       Migruojančių vandens paukščių rūšių sezoninis gausumo pikas: gulbė nebylė – 165; gulbė giesmininkė – 67; mažoji gulbė – 7; didžioji antis – 68; kuoduotoji antis – 999; rudagalvė antis – 106; klykuolė – 687; cyplė – 8; rudagalvė kryklė – 4; žiloji antis – 8; laukys – 3250; didysis dančiasnapis – 184; ausuotasis kragas – 396; didysis kormoranas – 1017. __em__lapis_2009.jpg
Grįžti


  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.