Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Naujienos

Saugomų teritorijų tvarkymas ( II etapas)

2010 m. gruodžio 27 d. pasirašyta projekto “Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)", projekto kodas Nr. VP3-1.4-AM-02-V-01-008, finansavimo ir administravimo sutartis.

Projektu siekiama sudaryti prielaidas saugomų teritorijų būklei gerinti, įgyvendinant planavimo dokumentuose numatytas apsaugos ir tvarkymo priemones pasirinktose saugomose teritorijose, taip pat pasirengiant analogiškų priemonių įgyvendinimui ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis ateityje. Projektas apima šias pagrindines veiklas: lankytojų centrų įrengimas, vizualinės informacinės sistemos ir minimalios infrastruktūros lankytojams įrengimas natūroje, paveldo objektų tvarkymas, „Natura 2000“ teritorijų tvarkymas ir kita.

Projekto tikslai:
-         Sudaryti sąlygas visuomenei susipažinti su saugomomis vertybėmis;
-         Sudaryti sąlygas lankytis saugomose teritorijose nedarant žalos aplinkai;
-         Sudaryti prielaidas „Natura 2000“ tinklo teritorijų būklei gerinti.

Projekto uždaviniai: 
– Įrengti saugomų teritorijų lankytojų centrus ir ekspozicijas juose;
– Įrengti lauko informacinę sistemą ir minimalią infrastruktūrą lankytojams bei pastatyti apžvalgos bokštus;
– Tvarkyti paveldo objektus;
– Pasirengti apžvalgos bokšto įrengimui ir paveldo objekto tvarkymui, parengiant projektus;
– Tvarkyti „Natura 2000“ tinklo teritorijas, vykdant gamtotvarkos darbus ir hidrologinio režimo atstatymą;
– Pasirengti „Natura 2000“ tinklo teritorijų tvarkymui, parengiant hidrologinio režimo atstatymo projektus.

Projekto veiklos:
– 5 lankytojų centrų įrengimas ( Dieveniškių istoriniame regioniniame parke, Žagarės, Kurtuvėnų ir Nemuno deltos regioniniuose parkuose, nacionalinis lankytojų centras Vilniuje);
– 4 vidaus ekspozicijų lankytojų centruose įrengimas (Labanoro, Metelių ir Panemunių regioniniuose parkuose, Žemaitijos nacionaliniame parke);
– bitininkystės ekspozicijų komplekso įrengimas (Aukštaitijos nacionaliniame parke);
– 7 lauko informacinių sistemų ir minimalios infrastruktūros lankytojams įrengimas (Dieveniškių istoriniame regioniniame parke, Krekenavos, Metelių, Rambyno, Sirvėtos ir Veisiejų regioniniuose parkuose, Žemaitijos nacionaliniame parke);
– 7 apžvalgos bokštų įrengimas ( Dzūkijos ir Žemaitijos nacionaliniuose parkuose, Krekenavos, Metelių, Veisijų ir Ventos  regioniniuose parkuose, Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate);
– 18 paveldo objektų tvarkymas (Salantų dvaro parkas, Imbarės piliakalnis, Šatrijos piliakalnis, Bėčionių piliakalnis, Plikakalnio atodanga, Skališkių uola, Šeimyniškių atodanga su konglomerato uola, Šeškinės ozas, Velniapilio ola, Žagarės atodanga, Kartenos piliakalnis, Seredžiaus piliakalnis, Kalniškių konglomeratai ir Žiegždrių atodanga, Pagramančio piliakalnis, Balbieriškio atodanga, Bakainių piliakalnis, Kačėniškės piliakalnis, Stirniškių atodanga.
– 2 draustinių tvarkymas (Karoliniškių kraštovaizdžio ir Juozapinės geomorfologinis draustiniai);
– apžvalgos bokšto įrengimo projekto parengimas (Rambyno regioninis parkas);
– Žagarės dvaro varkymo projekto parengimas (Žagarės regioninis parkas);
– 27 „Natura 2000“ tenklo teritorijų tvarkymas ( Dieveniškių istoriniame regioniniame parke, Rambyno, Asvejos, Krekenavos, Salantų, Kauno marių, Metelių, Anykščių, Gražutės, Aukštadvario, Labanoro ir Panemunių regioniuose parkuose, Dzūkijos  ir Žemaitijos nacionaliniuose parkuose, Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate, Žuvinto biosferos rezervate);
– hidrologinio režimo atstatymas po gamtotvarkos darbų 3-jose „Natura 2000“ tinklo teritorijose ( Kurtuvėnų ir Sartų regioniniuose parkuose, Žemaitijos nacionaliniame  parke);
– 9 hidrologinio režimo atstatymo projektų parengimas (Dzūkijos nacionaliniame parke, Dieveniškių istoriniame regioniniame parke, Gražutės, Žagarės, Krekenavos ir Labanoro regioniniuose parkuose, Kamanų   valstybiniame gamtiniame rezervate ir Viešvilės valstybiniam gamtiniam rezervatui priskirtoje teritorijoje - Baužaičių pelkė).

Informacija paskelbta iš www.vstt.lt
Grįžti
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.