Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Naujienos

Tvarkymo darbai Metelių regioniniame parke

Metelių regioniniame parke baigti Metelio šiaurinės (Buckūnų pelkės) ir vakarinės paežerės (Kemsinės pievos) dalyse tvarkymo darbai.  Atlikti darbai prisidės, prie didele biologine įvairove pasižyminčių, Buckūnų  pelkės ir Kemsinės pievos išsaugojimo.  

Tvarkymo darbai buvo vykdomi įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas (II etapas)“. 2011–2012 m. pelkės ir pievos tvarkymo plotuose (30,13 ha) buvo kertama ir pašalinama sumedėjusi augmenija. 2012–2013 m. tuose pačiuose tvarkymo plotuose buvo kertamos ir pašalinamos sumedėjusios augmenijos atžalos.  

Buckūnų pelkė – vientisas paežerinių pelkių ir pelkėtų vietų kompleksas su išlikusia natūralia augalija, savita bendrijų ir augalų rūšių įvairove, kuriame peri ir migracijų metu apsistoja saugomos paukščių rūšys. Buckūnų pelkė be žmogaus įsikišimo (šienavimo, ganymo) palaipsniui buvo pradėjusi virsti mišku.  

Kemsinės pievoje peri retos ir saugomos paukščių rūšys: švygždos, plovinės vištelės, paprastieji griciukai, raudonkojai tulikai, pempės, perkūno oželiai, tikučiai, pievos pakraščiuose – antys rudės (globaliai nykstanti rūšis, įrašyta į Lietuvoje gyvenančių, augančių retų, nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų ypač saugomų rūšių sąrašą), pilkosios žąsys, didieji baubliai, nendrinės lingės. Migracijų metu pievose maitinasi šaukštasnapės antys, dryžgalvės ir rudagalvės kryklės, pilkosios žąsys. Susiformavusiose natūraliose pievinių augalų bendrijose auga retosios švedinė kiaulpienė, baltijinė gegūnė, raudonoji gegūnė.  

Siekiant išsaugoti Buckūnų pelkę ir Kemsinės pievą, būtina atnaujinti tradicinį  buveinių naudojimą: šienavimą ir gyvulių ganymą, prieš tai pašalinus menkaverčius krūmus ir savaiminius medžius. Pastarieji darbai jau atlikti. Iškirtus ir pašalinus sumedėjusią augmeniją,  sudarytos sąlygos privatiems žemės sklypų savininkams naudoti ar nuomoti sutvarkytą pelkę ir pievą, dalyvauti kaimo plėtros programos priemonėse.

Buckūnų pelkė

Kemsinės pieva

 
Grįžti
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.