Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Naujienos

Ką Metelių regioninio parko direkcija nuveikė 2013 metais?

2013 metais Metelių regioninio parko specialistai vykdė kraštovaizdžio, gyvosios gamtos, lankytojų monitoringus, fenologinius ir hidrologinius tyrimus. Buvo stebima anties rudės, nendrinės lingės, šikšnosparnio kūdrinio pelėausio, balinio vėžlio ir raudonpilvės kūmutės paplitimas ir gausa.

2013 metais Metelių regioninio parke buvo prižiūrima 18 teritorijų ir objektų, 8 rekreacinės infrastruktūros teritorijos ir 5 rekreaciniai infrastruktūros objektai. Prie lankytinų objektų ir rekreacinėse teritorijose buvo renkamos besimėtančios atliekos, šienaujama, taisoma ir įrengiama nauja lauko įranga.

Pietinėje Kemsinės pievos dalyje, 22 ha plote, iškirstos ir pašalintos atžėlusios krūmų atžalos. Šioje teritorijoje peri retos ir saugomos rūšys.

 

Trijuose balinių vėžlių apsaugai įsteigtuose draustiniuose buvo šienaujama žolė ir pjaunamos krūmų atžalos.

Šiaurės vakarinėje Dusios ežero pakrantėje, botaninio požiūriu vertingose sausose Prelomciškės kaimo kalvų pievose išpjauta 4,5 ha gudobelių. Tvarkymo dabus atliko Teizų seniūnijos gyventojai.

Padedant savanoriams ir Teizų seniūnijai buvo sutvarkytas nelegalus sąvartynas.

Sutvarkytas buvęs žvyro karjeras greta Papėčių piliakalnio.

Pavasarį prie lankytojų centro įrengtas asfaltuoto dangos kelias, pėsčiųjų takas ir automobilių stovėjimo aikštelė.

Aplinkos tvarkymo darbų atliko direkcijos darbuotojai, viešųjų darbų darbininkai, seniūnijoje už pašalpas atidirbantys asmenys, moksleiviai ir kiti savanoriai.

2013 metais regioninio parko specialistai vykdė teritorijos patikrinus, lankė vietinius gyventojus ir aiškino regioniniame parke ūkinei veiklai keliamus reikalavimus.

Per 2013 metus suorganizuota 19 renginių visumenei. Suorganizuota žiemos šventė prie Papėčių piliakalnio, Pavasario šventė, viktorinos moksleiviams apie Lietuvos saugomas teritorijas, du žygiai dviračiais, paukščių palydų šventė ir dar keletas renginių. Direkcija prisidėjo prie klasikinės muzikos vakaro „Kol saulė nusileis“, Oninių šventės ir estradinės muzikos festivalio „Metelio banga“ įgyvendinimo.

Pravestos 72 ekskursijos ir 47 edukacinės programos. Moksleivių ekologinis švietimo vykdymui gautos Lazdijų ir Alytaus raj. savivaldybių finansavimas.

Įgyvendinant ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas (II eapas)“ įrengta Metelių regioninio parko lankytojų centro ekspozicija. Tai bendras Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Metelių regioninio parko direkcijos veiklos rezultatas.


Grįžti
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.