Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Naujienos

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos Metelių regioniniame parke

Suintensyvėjus žemės naudojimui visoje Europoje kilo grėsmė natūralioms buveinėms, sumažėjo daugelio rūšių populiacijų. Tai prasidėjo daugiau nei prieš 100 metų ir tęsiasi iki šiol. Šiuo metu akivaizdžiai pastebima, kad natūralių buveinių lieka vis mažiau. Anksčiau buvusios gausios gyvūnų populiacijos šiandien sparčiai nyksta, o kai kurioms rūšims gręsia visiškas išnykimas. Iš 10 000 ES esančių augalų rūšių, 3000 yra nykstančios, o 27 rūšims gręsia išnykimas. „Natura 2000“ – tai europinės svarbos saugomų teritorijų tinklas, skirtas visos Europos mastu retų ar nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių bei gamtinių buveinių apsaugai.
    1979 ir 1992 m. ES buvo priimtos dvi pagrindinės gyvosios gamtos apsaugą reglamentuojančios direktyvos: paukščių ir buveinių. Lietuvai įstojus į ES, šie teisiniai aktai tapo aktualūs ir mums. Minėtos direktyvos numato retų, nykstančių ar dėl kitų priežasčių ypač vertingų buveinių, augalų ir gyvūnų apsaugą. ES šalys narės privalo užtikrinti direktyvų sąrašuose išvardintų buveinių ir rūšių apsaugą bei joms įsteigti specialias saugomas teritorijas – Natura 2000. 

balinis_vezlys.jpg

     Metelių regioniniame parke yra išskirta 15 gamtinių buveinių, kurios yra pasiūlytos įtraukti į „Natura 2000“ tinklą: Metelių ir Obelijos ežerai, Trako miškas, Širvinto miškas, Kalniškės miškas, Rinkoto miškas, Obelijos miškas, Dusios apyežerė, Obelijos apyežerė, Buckūnų apylinkė, Diferencijos miškas, Koplyčkalnis, Prelomciškių apylinkė, Didžio pelkė, Bakšių ežeras ir Juodabalė. Šiose buveinėse aptinkamos saugomos rūšys, kurios pripažįstamos nykstančiomis visoje Europoje: plačialapė klumpaitė (Cypripedium calceolus), plikažiedis linlapis (Thesium ebracteatum), kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme), balinis vėžlys (Emys orbicularis), mažoji suktenė (Vertigas angustior), pūstoji suktenė (Vertigo moulinsiana).
   Metelių regioninio parko didieji ežerai – Dusia, Metelys ir Obelija yra išskirti, kaip paukščių apsaugai svarbi teritorija, kuri svarbi kaip migruojančių vandens paukščių sankaupų vieta ir svarbi perintiems paukščiams: rudei (Aythya nyroca), didžiajam baubliui (Botaurus stellaris), nendrinei lingei (Circus aeruginosus), švygždai (Porzana porzana), plovinei vištelei (Porzana parva), mėlyngurklei (Luscinia svecica).
    Natura 2000 teritorijos, skirtos apsaugoti konkrečiam gamtos objektui – buveinei, rūšiai, o ne pačiai teritorijai. Todėl tai nėra teritorija kur viskas draudžiama. Atvirkščiai - gali būti skatinama ir remiama žmogaus veikla, kuri padeda išsaugoti vertybes.
   Jeigu nežinote, ar jūsų žemės valda patenka į jau minėtas buveinių apsaugai svarbias teritorijas prašome kreiptis į Metelių regioninio parko direkciją adresu: Meteliai, Lazdijų raj. tel. 8 318 43649.

Metelių regioninio parko vyriaus. specialistė Inga Kondratavičiūtė


Grįžti
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.