Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Naujienos

Vandens tyrimų rezultatai

Ką tik gauti Dusios ežero intakų vandens kokybės tyrimų rezultatai. Deja, jie nėra džiuginantys, bet nėra ir labai blogi. Mėginiai paimti penkiuose taškuose, dviejuose aptikta nepageidautini azoto kiekiai. Straigių upelis užterštas vidutiniškai (bendras azotas 4,8 mg/l), iš dviejų melioracijos griovių Barčių kraštovaizdžio draustinyje į Dusią teka blogos kokybės vanduo (bendras azotas 8,0 mg/l). Palyginimui geros kokybės paviršinis vanduo būna, kai kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes svyruoja tarp 2-3 mg/l.

Iš kur tarša?
Atlikus Lietuvos vandens telkinių taršos šaltinių analizę, buvo nustatyta kad vandens telkinių ekologinei būklei daugiausia įtaką daro pasklidoji tarša, kurios didžiąją dalį sudaro dėl žemės ūkio veiklos susidarančios taršos apkrovos; sutelktoji tarša, kurią sudaro miestų ir gyvenviečių nuotekų valyklos ir kiti šaltiniai, kurie mūsų atveju nėra aktualūs.

Ką darome, kad taršą sumažinti?
Bendraujame su ūkininkais, kartu su Alytaus RAAD specialistais atliekame vandens kokybės matavimus, stebime situaciją, kartu su Lazdijų rajono savivaldybės administracija ieškome finansavimo galimybių taršos mažinimo priemonių (kaskados, dirbtinės šlapynės) projektavimui ir įrengimui. Šiuo metu specialistai jau rengia projektinį pasiūlymą, skaičiuoja kokias priemones įmanoma ar rekomenduojama įrengti.

Ką galime padaryti visi, kad Dusios ežeras nebūtų užterštas?
1. Žinokime šiuos reikalavimus:
mėšlą ir srutas galima skleisti tik nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 15 d.;
2. NEGALIMA mėšlo ir srutų skleisti vandens apsaugos juostose ir arčiau nei 100 m nuo kranto linijos kai pakrantės nuolydis iki 5 laipsnių ir 200 m jei nuolydis didesnis;
3. NEGALIMA mėšlo ar srutų skleisti ant įšalusios, ĮMIRKUSIOS ir apsnigtos žemės.
Pranešti apie pastebėtą aplinkosauginį pažeidimą galima bet kuriuo paros metu bendruoju pagalbos telefonu 112 arba VAAT Informacijos priėmimo ir valdymo centro tel. (8~5) 273 2995.
Grįžti
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.