Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Naujienos

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21 – 617) ir Visuomenės dalyvavimo tertitorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr. 33-1190) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie Metelių regioninio parko (Alytaus ir Lazdijų r., Alytaus apskritis) ribų bei zonų ribų ir šio parko tvarkymo planų rengimą.

Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2007 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 116V.

Projekto finansavimas: ES struktūrinių fondų lėšos.

Planavimo tikslai:
1.    regioninio parko ir jo zonų ribų planui - įvertinti ir optimizuoti regioninio parko ir jo zonų ribas.
2.      regioninio parko tvarkymo planui:
§  nustatyti teritorijos tvarkymo principus bei kraštovaizdžio tvarkymo zonas;
§  numatyti teritorijos reglamentus, funkcinio prioriteto zonų apsaugos bei tvarkymo, pažeistų gamtos kompleksų bei objektų atkūrimo priemones;
§  patikslinti teritorijų aplinkosaugos, rekreacijos, miškų ūkio vystymo kryptis bei priemones;
§  išnagrinėti žemėnaudas, numatyti jų transformavimo galimybes;
§  numatyti reikiamą infrastruktūrą pažintiniam turizmui organizuoti.

Planavimo organizatorius - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-5) 272 84 97, faks. (8-5) 272 25 72, el. paštas: r.gruzdyte@vstt.lt  

Plano rengėjas – Viešoji įstaiga Gamtos paveldo fondas, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-5) 263 62 69, faks. (8-5) 272 37 21, el. paštas: zenonas@gamta.lt.

Papildomos informacijos apie planavimo procedūras ieškokite interneto svetainėje - www.vstt.lt arba kreipkitės į Metelių regioninio parko direkciją (Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r., tel./faks. (8-318) 43649, el. paštas: info@meteliuparkas.lt).

Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Darbų terminai – 2007 06 11-2008 06 30.

Kviečiame aktyviai dalyvauti specialiųjų planų rengimo procese. Pasiūlymus dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumentų galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui, rengėjams. Visuomenės supažindinimas su planavimo dokumentų sprendiniais numatomas 2008 m. balandžio – gegužės mėn.

 
Grįžti
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.