Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Naujienos

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais Lazdijų rajono savivaldybės administracija informuoja apie pradedamą rengti savivaldybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Metelių regioninio parko tvarkymo plano korektūrą.
Planavimo pagrindas: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 10V-998 „Dėl Metelių regioninio parko tvarkymo plano koregavimo ir planavimo darbų programos tvirtinimo“.

Metelių regioninio parko tvarkymo plano koregavimo tikslai:
pakeisti prie Metelių regioninio parko lankytojų centro esančią Bijotų valstybinio miško teritoriją, patenkančią į ekstensyvaus pritaikymo (miško parkų) (MRe) kraštovaizdžio tvarkymo zoną į intensyvaus pritaikymo (poilsio parkų) (MRi) kraštovaizdžio tvarkymo zoną;
išplėsti urbanizuotos rekreacinės aplinkos tradicinio pritaikymo (NRu1) „Lelijos“ kraštovaizdžio tvarkymo zoną;
pakeisti vandens turizmo trasą Dusios ežere, numatant naujus lankytinus objektus;
įrengti Dusios ežero šiaurinėje ir vakarinėje dalyje paukščių stebėjimo bokštus;
numatyti papildomą Bijotų–Širvinto pažintinio tako atšaką ir paukščių stebėjimo vietą prie Metelio ežero;
Metelio ežero vakarinėje dalyje esančioje subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos ekstensyvaus pritaikymo (NRn1) kraštovaizdžio zonoje numatyti valčių nuleidimo vietą.

Planavimo organizatorius – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, tel. (8 318) 66 110, faks. (8 318) 51 351, el. p.
direktorius@lazdijai.lt, interneto tinklalapio adresas www.lazdijai.lt
Planų rengėjas – VšĮ Gamtos paveldo fondas, A. Vivulskio g. 41-113, LT-03114 Vilnius, tel. (8 5) 263 6269, faks. (8 5) 272 3721, el. paštas info@gpf.lt, interneto tinklalapio adresas www.gpf.lt
Darbų terminai – 2018-11-20–2020-05-20.

Su tvarkymo plano korektūros rengimo darbų programa galima susipažinti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje
www.lazdijai.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje aukščiau nurodytais adresais.

Apie parengtą Metelių regioninio parko tvarkymo plano korektūrą ir susipažinimą su ja bus paskelbta vėliau.
Planuojamos teritorijos ribos.

Grįžti
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.