Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Naujienos

Plaukiojimo galimybės Metelių RP

Nors vasara jau įpusėjo, nepakenks šiek tiek prisiminti plaukiojimo taisykles Metelių regioninio parko teritorijoje.  

 

Metelių regioninio parko reglamento 28 punktas numato, jog paukščių apsaugai svarbioje teritorijoje, nurodytoje Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 399 (Žin., 2004, Nr. 55-1899; 2006, Nr. 92-3635) draudžiama: visoje Metelių kraštovaizdžio draustinio Metelio ir Obelijos ežerų akvatorijoje, rudžių veisimosi ir maitinimosi bei paukščių sankaupų vietų apsaugai svarbiose teritorijose, ištisus metus plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, išskyrus žvejus verslininkus, kuriems galima lėta eiga plaukti į žvejybos vietas ir atgal (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=290682).  

 

Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis 15 punktas:  

Vandens telkiniuose (upėse nepriklausomai nuo ploto), nesančiuose saugomose teritorijose ir kurių plotas mažesnis kaip 500 ha, ir visuose vandens telkiniuose, esančiuose saugomose teritorijose, išskyrus Kauno HE tvenkinį (Kauno marias iki Kruonio HAE), draudžiama plaukioti vandens motociklais .  

 

Į vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašą įtraukti Metelių regioninio parko Dusios, Metelio ir Obelijos ežerai, kuriuose nuo navigacijos sezono pradžios iki rugpjūčio 1 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, o nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d. draudžiama plaukioti savaeigėmis ir burinėmis plaukiojimo priemonėmis arčiau kaip 300 m nuo kranto, išskyrus išplaukimą ar parplaukimą lėta eiga bei nustatyta tvarka vykdant verslinę žvejybą (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=253309 ). Tačiau derėtų atkreipti dėmesį į aukščiau paminėtą dokumentą (Metelių RP reglamentas) kuris Metelio ir Obelijos ežeruose ištisus metus riboja vidaus degimo variklių naudojimą.
Grįžti
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.