Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Naujienos

Tradicinės architektūros vertybės Metelių regioniniame parke

Metelių regioninis parko direkcija 2008 metais vykdė projektą ,,Tradicinės architektūros vertybės Metelių regioniniame parke“, kurio pagrindinis tikslas  parko teritorijoje esančių tradicinės architektūros vertybių inventorinimas ir pirminis vertinimas. Projektui vadovavo  kultūrologė Ona Zubrevičienė, talkino vyr. specialistas Algimantas Amšiejus, darbus atliko architektės dr. Aistė Andriušytė ir dr. Rasa Bertašiūtė.
 Ekspedicijos metu buvo aplankytos beveik visos Metelių regioniniame parke esančios sodybos. Vertingiausioms sodyboms arba pavieniams objektams priskiriama 15 sodybų arba pastatų,  mažiau vertingoms sodyboms priskiriama 76 sodybos arba pastatai. Fiksuojat sodybas buvo atsižvelgta į urbanistinę, architektūrinę, istorinę ir technologinę vertę (sodybų kompleksiškumą, statybos technologijų, medžiagų, konstrukcijų, formų ir apsupties autentiškumą, objekto tradiciškumą bei savitumą).

 Obelninkeliai.jpg
 Tradicinės architektūros raidai įtakos turėjo savita geografinė aplinka, bei istorinė praeitis. Ekspedicijos metu buvo fiksuojami po istorinių įvykių išlikę  autentiški architektūros bruožai, liudijantys krašto architektūros savitumą ir XX a. I pusės statybos raidos pokyčius. Išliko keturkampis sodybos planas, tradiciniai pastatai: gyvenamieji - trobos, stubos; ūkiniai -  kluonai, svirnai, tvartai.  Šio krašto pastatai nepasižymi įmantrumu, puošybos elementais. To viena iš priežasčių istoriškai susiklosčiusi skurdi gyventojų buitis. Dauguma pastatų mediniai, moliniai, akmenų mūro bei plytiniai, dvišlaičiais stogais. Statinių pamatai dažniausiai akmenų mūras, lauko akmenys surišti kalkių skiediniu, retesni palaidų akmenų. Medinių pastatų sienos apvalių, dažniau tašytų rąstų, sukirstos į  lygias kertes. Langai nedideli, tradicinės formos. Dažniausiai sudalinti į tris dalis arba šešerūčio dalinimo. Perdengimas (lubos) - medinių sijų, lentų; grindys iš lentų. Šiam kraštui būdingos vieno sluoksnio durys apkaltos dekoratyviu apvadu.


  Taip pat yra išlikusių drėbto (4 sluoksnių/klodų) molio statinių: tvartų, svirnų. Tokių pastatų langai nedideli 3 - 4 dalių. Lubos medinių sijų, lentų, karčių. Molinis tvartas būdingas tarpukario kaimo architektūrai.

Obelninkai.jpg


 Vertingi prieškarinės statybos mūriniai pastatai, įdomūs statybos technologija, medžiagomis, architektūra. Sienos raudonų plytų, arba mišrios -  akmenų ir raudonų plytų. Taip pat akmenų mūras rištas kalkių skiediniu, tarpuose prikaišiota mažų akmenų.

IMG_1266.jpg


 Neturintys regimosios vertės pastatai nefiksuoti ir nefotografuoti. Dauguma pastatų labai prastos būklės, fiziškai susidėvėję, apleisti, apkrauti visokiais daiktais bei rakandais. Kiti neatpažįstamai rekonstruoti ir taip pat praradę bet kokią vertę.
 Ekspedicijos metu buvo apžvelgta Metelių miestelis, dvarai, naujos sodybos ir vertingi objektai esantys ne parko teritorijoje, pastarieji tik fotografuoti ir pateikti skaitmenine forma.
 Metelių regioniniame parke nėra išlikusių išskirtinės vertės sodybų ar objektų, tačiau yra įdomios savitos architektūros pastatų ar sodybos fragmentų, kuriuos verta išsaugoti puoselėjant krašto architektūros tradicijas naujai kuriamose ar rekonstruojamose sodybose.

Specialistė E. Kiguolytė
Nuotraukos A. Andriušytės ir R. Bertašiūtės

 
Grįžti
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.