Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Teisės aktai
Tyrimai ir analizės
Teisės aktų pažeidimai
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Teisės aktai

Nuo 2020 metų sausio 1 dienos oficialus Metelių regioninio parko direkcijos tinklalapis yra www.meteliurp.lrv.lt.

Senasis tinklalapis www.meteliuparkas.lt neatnaujinamas ir artimiausiu laiku bus išjungtas.

Metelių regioninio parko direkcija savo veikloje vadovaujasi

Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais

Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti teisės aktais

  • Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis (patvirtinta 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016 06 22);
  • Metelių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 504 (Žin., 2010, Nr. 53-2605);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro priimti teisės aktais

  • Metelių regioninio parko tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-580  (Žin., 2010 , Nr. 81-4252);
  • Metelių regioninio parko apsaugos reglamentu (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 420 (Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2013 12 18)
  • Aplinkosaugos sąlygos plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. D1-338
  • Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašas, patvirtintas 2014 m. balandžio 8 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-337

    Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus priimti teisės aktais

  • Metelių regioninio parko nuostatais (patvirtinta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 256 (2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-216 redakcija);
  • Metelių regioninio parko pažintinio vandens turizmo schemos ir Metelių regioninio parko pažintinio vandens turizmo schemos Dusios ežere tvarkos aprašai, patvirtinti valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 liepos 15 d. įsakymu Nr.(5)-V3-1404 (2.8);  

Metelių regioninio parko direkcijos direktoriaus priimti teisės aktais
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.