Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Statyba ir rekonstrukcija
Mėšlo ir srutų tvarkymas
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Statyba ir rekonstrukcija

Rengiant statinio projektą, Metelių regioninio parko direkcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin.,1996, Nr.32-788; 2010, Nr.84-4401) 20 straipsnio 3 dalies 3 punkto reikalavimais, išduoda specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, taikomus konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje.

Kreipiantis į direkciją dėl specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, pateikiamas nustatytos formos prašymas ir žemės sklypo bei statinio nuosavybės ir kiti dokumentai (kopijos).

Atsakingas asmuo dokumentams priimti ir specialiesiems reikalavimams parengti – vyr. specialistas (kraštotvarkininkas) Vaidas Mockevičius, tel. +370 682 26132, el. paštas vaidas.mockevicius@meteliuparkas.lt .

Prašymo išduoti specialiuosius saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus forma
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.