Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Statyba ir rekonstrukcija
Mėšlo ir srutų tvarkymas
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Mėšlo ir srutų tvarkymas

Trys didieji Dzūkijos ežerai – Dusia, Metelys ir Obelija – yra didžiausia Metelių regioninio parko vertybė. Tačiau kiekvieną vasarą kelias savaites „žydintys“ Dusios ir Obelijos ežerai neleidžia turiningai poilsiauti. Šį nepageidautiną reiškinį būtų galima sušvelninti rūpestingiau kaupiant mėšlą bei tręšiant žemės ūkio laukus.

Šį pavasarį buvo paruošta atmintinė apie taisyklingą mėšlo ir srutų tvarkymą. Atmintinėje pateikiama informacija kada, kur, kaip galima kaupti ir skleisti mėšlą bei srutas, kad būtų padaryta kuo mažesnė žala aplinkai ir žmogui. Nurodyti rietuvių tręšiamuose laukuose įrengimo reikalavimai.

Mėšlo ir srutų tvarkymo atmintinėSKAITYTI ] 

ŪKININKAMS aktualūs straipsniai:

 • Ūkininkavimas saugomose teritorijose, mažinant aplinkos taršą, www.silokarcema.lt, 2012 05 25 [ SKAITYTI ]
  Straipsnyje pateikiami rietuvės prie tvarto įrengimo reikalavimai.
 • Dar kartą apie mėšlo tvarkymo reikalavimus, http://agroakademija.lt, 2012 06 06 [ SKAITYTI ]

ŪKININKAMS aktualūs teisės aktai :

 • Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. D1-735/3D-700 . [ SKAITYTI ]
  Apraše nustatyti gamybinėse patalpose susidarančių nuotekų tvarkymo, mėšlo ir srutų kaupimo bei naudojimo laukams tręšti reikalavimai. Apraše taip pat pateikiama mėšlo ir srutų skleidimui reikalingo ploto apskaičiavimo lentelė.
  18 punkto tekstas pakeistas vėlesniu teisės aktu.
 • Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo PAKEITIMAS, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. D1-939/3D-874 . [ SKAITYTI ]
  Pateiktas 18 punkto pakeitimas.
 • Mėšlo ir nuotekų tvarkymo statinių technologinio projektavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3D-472 . [ SKAITYTI ]  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.