Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Statyba ir rekonstrukcija
Mėšlo ir srutų tvarkymas
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Statyba ir rekonstrukcija

Rengiant statinio projektą, Metelių regioninio parko direkcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin.,1996, Nr.32-788; 2010, Nr.84-4401) 20 straipsnio 3 dalies 3 punkto reikalavimais, išduoda specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, taikomus konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje.

Kreipiantis į direkciją dėl specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, pateikiamas nustatytos formos prašymas ir žemės sklypo bei statinio nuosavybės ir kiti dokumentai (kopijos).

Atsakingas asmuo dokumentams priimti ir specialiesiems reikalavimams parengti – vyr. specialistas (kraštotvarkininkas) Vaidas Mockevičius, tel. +370 682 26132, el. paštas vaidas.mockevicius@meteliuparkas.lt .

Prašymo išduoti specialiuosius saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus forma

Warning: mysql_query(): Unable to save result set in /home/meteliuparkas.lt/www/class.php on line 43
Disk full (/tmp/#sql_58ce_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")