Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Veiklos sritys
Projektai
Tyrimų, stebėjimų duomenys
Lankytojų monitoringas
Kraštovaizdžio monitoringas
Gyvosios gamtos monitoringai
Darbo užmokestis
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Karjeros galimybės
Vadovo darbotvarkė
Korupcijos prevencija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Kraštovaizdžio monitoringas

Pagrindinė kraštovaizdžio kaitą lėmusi priežastis yra žemės ūkio intensyvumo mažėjimas Dalis nenaudojamos žemės ūkio paskirties žemės palaipsniui užauga krūmynais, medžiais; dalis užsodinama mišku. Pastaraisiais metais pastebima ūkininkų ūkių stambėjimo tendencija: stiprūs ūkininkai palaipsniui supirkinėja aplinkinius žemės sklypus, modernizuoja ir plečia savo veiklą, todėl apleistų ir dirvonuojančių žemės sklypų turėtų sumažėti.

Parko teritorijoje statomos atkuriamos sodybos, vykdomi rekonstrukcijos darbai. Visi šie darbai vykdomi pagal parengtus teritorijų planavimo dokumentus ir patvirtintus projektus, todėl didelės įtakos kraštovaizdžiui neturi. Siekiant išvengti šių kraštovaizdžio pažeidimų nuolat bendraujama su vietos gyventojais ir bendruomenėmis.

Didelė vizualinė tarša yra buvę žemės ūkio bendrovių pastatų griuvėsiai. Šiuo metu pagrindinė jų likvidavimo problema yra sudėtingos ir ilgai užtrunkančios šių statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūros, taip pat pastatus prižiūrinčių institucijų neveiksnumas. 2013 metais 4 apleistų statinių kompleksai jau pripažinti bešeimininkiais, kreiptasi dėl lėšų skyrimo šių statinių likvidavimui.

Rekreacija didelės įtakos kraštovaizdžio kaitai Metelių regioninio parko teritorijoje neturi. Daugiausiai poilsiautojų parke susirenka vasaros savaitgaliais. Poveikis aplinkai nežymiai matomas teritorijose, kurios neparengtos ir nepritaikytos poilsiautojų priėmimui. Kiekvienais metais reguliariai prižiūrint bei atnaujinant poilsiavietes, atokvėpio vietas, didėjantys lankytojų srautai susitelkia lankymui pritaikytose rekreacinėse teritorijose, todėl išsaugomos ekologiniu požiūriu lankymui jautrios teritorijos.

Tarša buitinėmis atliekomis išlieka aktuali, tačiau situacija gerėja teritorijas nuolat prižiūrint sezoniniams darbuotojams, tai pat vykdant ekologinį švietimą neoficialioje aplinkoje.

Siekiant išlaikyti bei sukurti naujas baliniams vėžliams tinkamas buveines, vykdomos tvarkymo plane numatytos priemonės: palaikomas hidrologinis rėžimas, kertami krūmai, kiaušinių dėjimo vietose nuolat šienaujami šlaitai, ganomi Halovėjų veislės galvijai. 2013 metais buvo įrengta 20 naujų dirbtinių vandens telkinių baliniams vėžliams tinkamose buveinėse.
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.