Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Veiklos sritys
Projektai
Tyrimų, stebėjimų duomenys
Lankytojų monitoringas
Kraštovaizdžio monitoringas
Gyvosios gamtos monitoringai
Darbo užmokestis
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Ūkio subjektų priežiūra
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Karjeros galimybės
Vadovo darbotvarkė
Korupcijos prevencija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Gyvosios gamtos monitoringai

2015 m. Metelių regioniniame parke buvo atlikta 4 Europos bendrijos svarbos rūšių monitoringas: didžiojo baublio, plovinės vištelės, rudės ir mėlyngurklės.

Rudė

Pakartojimas

I

II

III

Stebėtų porų

2

1

 

Plovinė vištelė

Pakartojimas

I

II

III

Stebėtų porų

11

9

 

Didysis baublys

Pakartojimas

I

II

III

Stebėtų individų skaičius

11

10

10

Mėlyngurklė

Pakartojimas

I

II

III

Stebėtų individų skaičius

0

0

 


2014 m. Metelių regioniniame parke buvo atlikta 5 Europos bendrijos svarbos rūšių monitoringas: rudės, švygždos, balinio vėžlio, didžiojo auksinuko, niūriaspalvio auksavabalio.

Rudė

Pakartojimas

I

II

III

Stebėtų porų

3

1

 

Švygžda

Pakartojimas

I

II

III

Stebėtų individų skaičius

3

3

 0

Balinis vėžlys

Pakartojimas

I

II

III

Stebėtų individų skaičius

21

16

Stebėtų dėtaviečių skaičius

31

Didysis ausinukas

Pakartojimas

I

II

III

Stebėtų individų skaičius

0

0

0

Niūraspalvis auksavabalis

Pakartojimas

I

II

III

Stebėtų individų skaičius

0

0

0

 


Migruojančių vandens paukščių stebėjimų duomenys

2014 m. kovo – balandžio mėn. Dusios, Metelio ir Obelijos ežeruose buvo vykdoma migruojančių vandens paukščių sankaupų, išskyrus žąsis, gerves, žuvėdras ir kirus monitoringo I apskaita. Daugiausia pastebėta kuoduotųjų ančių, laukių ir klykuolių. Stebėtos rūšys įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą: rudė, smailiauodegė antis, šaukštasnapė antis, didysis dančiasnapis ir didysis baltasys garnys.


Rūšis I apskaita
kovas - balandis
Gulbė nebylė 41
Didžioji antis 115
Kuoduotoji antis 1064
Rudagalvė antis 90
Klykuolė 317
Smailiauodegė antis 90
Šaukštasnapė antis 45
Cyplė 62
Rudė 2
Žiloji antis 2
Rudagalvė kryklė 14
Dryžagalvė kryklė 32
Laukys 518
Didysis dančiasnapis 17
Ausuotasis kragas 38
Didysis kormoranas 5
Didysis baltasys garnys 5


Metelių regioninio parko teritorijoje, direkcijai priskirtuose draustiniuose ir „Natura 200“ teritorijose nuo 2005 metų vykdomi gyvosios gamtos stebėjimai, kurių metu nustatoma retų gyvūnų, augalų ir moliuskų gausa ir paplitimas.

Antis rudė

metai

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

poros

3

4

5

3

3

0

3

3

3

Mėlyngurklė

metai

2006

2009

2012

poros

2

0

0

Plovinė vištelė

metai

2006

2009

2012

poros

5

8

8

Nendrinė lingė

metai

2007

2010

2013

poros

10

15

10

Didysis baublys

metai

2006

2009

2012

patinai

9

9

10

Švygžda

metai

2005

2008

2011

patinai

4

5

8
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.