Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Kitos paslaugos
Elektroniniai valdžios vartai
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Administracinės paslaugos

Nuo 2020 metų sausio 1 dienos oficialus Metelių regioninio parko direkcijos tinklalapis yra www.meteliurp.lrv.lt.

Senasis tinklalapis www.meteliuparkas.lt neatnaujinamas ir artimiausiu laiku bus išjungtas.

Metelių regioninio parko direkcijos specialistai teikia šias administracinias paslaugas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Aprašymai, formos

Paslaugos teikimo schema

1. Asmenų skundų, pranešimų, prašymų nagrinėjimas

Aprašymas

Schema

2. Derinimas dėl nepratekančio dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietos saugomoje teritorijoje

Aprašymas

Schema

3. Pažymų apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės „ Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „ Parama Natura 2000 miškuose“ išdavimas

Aprašymas

Schema

4. Pažymų apie leidimą miškui įveisti „ Natura 2000“ teritorijoje išdavimas

Aprašymas

Schema

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „ Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadų rengimas ir teikimas

Aprašymas

Schema

6. Žemės sklypų kadastrinių matavimų planų derinimas

Aprašymas

Schema

7. Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimas

Aprašymas

Schema


Galite komentuoti direkcijos teikiamų paslaugų kokybę skyriuje „Bendraukime“.


Puslapis „Administracinės paslaugos“ paskutinį kartą atnaujintas 2016 03 23.

 
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.