Naujienos   Žemėlapiai   Fotogalerija   Struktūra ir kontaktai
 
Apie parką
Gamta
Kultūra
Kultūros paveldo objektai
Senovinės gyvenvietės
Jotva
Kraštovaizdis
Filmo fragmentai
Panoraminės nuotraukos
Struktūra ir kontaktai
Informacija lankytojams
Informacija gyventojams
Lankytojų centras
Teisinė informacija
Administracinė informacija
Paslaugos
Leidiniai
Nuorodos

© Metelių regioninis parkas
Kultūra

Metelių regioninio parko kraštovaizdžio vaizdingumą daugiau lemia gamtinės negu kultūrinės vertybės. Nuo sukultūrinto kraštovaizdžio aukštumų stebėtojui atsiveria puikūs vaizdai į Dusios, Metelio, Obelijos ežerų platybes, apsuptas žaliuoju miškų apdaru. Keturiose senųjų kaimų gyvenvietėse (Obelninkai, Žagariai, Papėčiai, Barčiai) ir Metelių bažnytkaimyje dar pastebimos valakinių ir išretintų vienkieminių gyvenviečių apstatymo tradicijos. Kraštovaizdžio, urbanistiniu, architektūriniu ir etnografiniu požiūriais vertingiausia Obelninkų gyvenvietė.

Atlaidai Kryžiuose 1936 m.  Giraitės piliakalnis žiemą

Parke yra nemažai kultūros vertybių, kultūros paveldo objektų: Metelių bažnyčia, Teizų ir Barčių senkapiai, 10 akmens amžiaus gyvenviečių, 1863 m. sukilėlių laidojimo ir mūšio vietos, Kalniškės mūšio vieta, kur 1945 m kovoje su NKVD pasienio dalinio kariais galvas paguldė 44 partizanai, vadovaujami Jono Neifaltos-Lakūno. Garbingą senovės praeitį mena 8 piliakalniai, dauguma kurių supilti jotvingių.
  

  

  

 

Metelių regioninio parko direkcija. Valstybės biudžetinė įstaiga.
Seirijų g. 2, Metelių k., 67482 Lazdijų raj., tel./faks. (8-318) 43 649, el. paštas info@meteliuparkas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 293371090.