4 suolastalai pagaminti iš 2015 metų savanoriško lankytojo bilieto lėšų