Viešas Lankytojų centro tualetas prižiūrėtas iš 2015 metų savanoriško lankytojo bilieto lėšų