Irklalentė, įsigyta iš 2015 metų savanoriško lankytojo bilieto lėšų